Zpět na domovskou stránku

Seminář o chovu skotu a obnovitelných zdrojích energie

farma masného skotu Ostrý
Seminář jsme zahájili na farmě masného skotu v Ostrém.

Ve čtvrtek 25. března uspořádalo sdružení BM Profit seminář o chovu skotu a možnostech využití obnovitelných zdrojů energie v České republice pro studenty z belgické Katholieke Hogeschool Kempen. Nahlédněte s námi, kde všude jsme byli a co se studenti mohli dozvědět o českém zemědělství.

nová stáj na farmě masného skotu Ostrý
V nové stáji na farmě v Ostrém mohli studenti vidět krávy různých masných plemen.

Když před Vánocemi přišla zpráva, že na KHK připravují na březen pro studenty zájezd do Čech za poznáním toho, jak probíhá zemědělská výroba u nás, nastalo přemýšlení o tom, jak do jediného dne vměstnat poměrně náročný program, který měl představit chov skotu. O tom, že u nás zemědělská výroba probíhá většinou ve větším měřítku, než jak ji znají z domova, není pochyb. Ukázat jim velké stádo dojeného skotu a povykládat o systémech velkochovu by nebyl žádný problém, ale asi bychom jenom s tím nevystačili. A tak jsme se letos rozhodli pro pestřejší skladbu semináře a krom holštýnek jsme chtěli studenty seznámit i s tím jak v České republice vypadá chov masného skotu. Připravit něco takového pro studenty ze země belgického modrého byla tak trochu troufalost, ale nakonec se vše nadmíru vydařilo.

Dopoledne s masným skotem
odchovna plemenných býků Cunkov
Na OPB CUnkov se studenti seznámili se systémem odchovu plemenných býků.

Abychom uspěli, rozhodli jsme se využít předností, které má farma Pavla Kozáka a Odchovna plemenných býků Cunkov. Nebyla to jenom blízkost Prahy, ale i úroveň a pestrost plemen chovaných zvířat, co nás k tomuto rozhodnutí přivedlo. Farma i odchovna jsou blízko sebe a je na nich co ukazovat. Studenti si mohli prohlédnout nejenom krásné moderní stáje, ale mohli také spatřit býky i krávy více masných plemen pohromadě.

penzion U bizona
V penzionu U bizona byl připraven oběd a další informace k chovu masného skotu v ČR.

Pavel Bláha nás provedl celým provozem na farmě Ostrý a přiblížil do všech podrobností, jak to chodí na farmě, která produkuje embrya a plemenná zvířata. Po přejezdu na odchovnu plemenných býků pokračoval s popisem systému testu býků a jejich hodnocení. S tímto nelehkým úkolem se vypořádal vskutku profesionálně: od stručné charakteristiky a vývoje podniků, přes popis běžného provozu farmy a odchovny až po zodpovězení nespočtu zvídavých a zcela konkrétních dotazů posluchačů.

Po zajímavém dopoledním programu nás v příjemném prostředí penzionu U bizona čekal chutný oběd, a také příležitost při diskusi během oběda načerpat další informace i nové síly k náročnému odpolednímu programu.

Odpoledne v černobílé
holštýnská farma Petrovice
Na farmě v Petrovicích nás čekaly holštýnky...

Po obědě jsme se přesunuli na holštýnskou farmu v Petrovicích, která je součástí ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s. Svým "královstvím" nás provázel Stanislav Kulanda, který má vedení této farmy na starosti. Stručně představil farmu a k jakým změnám tu došlo za těch několik roků, co je petrovická farma součástí ZD Krásná Hora nad Vltavou. Velký kus práce byl odveden jak ve změnách technologie ustájení a krmení, ale i na úseku šlechtění - rozdíl mezi mladými a staršími kravami byl jasně zřetelný.

holštýnská farma Petrovice
velká stáj... spousta krav... spousta otázek...

Po krátkém zastavení v dojírně, kde se v důsledku dojení všech krav třikrát denně provoz téměř nezastavuje, jsme pokračovali na produkční stáje. Studenty na farmě zajímala nejenom zvířata a jejich produkce, ale zejména technologie ustájení - většina studentů se s takto velkým provozem setkala poprvé v životě - a krmení (silážní žlab takových rozměrů byl také bodem zájmu jejich fotoaparátů). Krávy jsou v Petrovicích ustájeny v několika zrekonstruovaných stájích a jejich boxová lože jsou nastýlána separátem. Pohodová zvířata se zvědavě natahovala k procházející skupině. Dotazy se jen hrnuly... na zkušenosti s podestýláním separátem, na složení krmné dávky, na výhody trojího dojení, na organizaci reprodukce... ale došlo i na mléčnou kvótu a její plnění, cenu mléka a náklady na jeden kilogram mléka... získané odpovědi si studenti pečlivě zaznamenáváli do poznámkových bloků.

Závěr ve znamení obnovitelné energie
bioplynová stanice v ZD Krásná Hora nad Vltavou
I návštěva bioplynové stanice se studentům líbila.

Když padla zmínka o bioplynové stanici, tak se tento nápad setkal s nadšeným přijetím. Sice jsme kvůli její návštěvě museli přejet ještě o kousek dál – do Krásné Hory, ale nakonec jsme se rozhodil tuto cestu uskutečnit... a nelitovali jsme ani my, ani studenti. Pan Ing. Švastal nás i v pozdním odpoledni provedl celou bioplynovou stanicí o výkonu přes 0,5 MW a vysvětlil vše, co se kolem produkce bioplynu děje – od krmení fermentoru, přes produkci bioplynu až po jeho skladování a zpracování. I po svém obsáhlém zasvěceném výkladu o uspořádání a provozu bioplynové stanice musel zodpovědět ještě spoustu dotazů. Některé byly natolik „na tělo“, až to nejen našeho průvodce překvapilo. Vše se vysvětlilo později, když jedna studentka přiznala, že něco podobného, jen trochu v menším provedení, mají doma. Jen málokdo by v té drobné studentce v růžové halence hledal odbornici přes bioplynové stanice a chov prasat. Nicméně, její znalosti a zkušenosti v tomto oboru byly natolik obsáhlé, že při prohlídce místnosti s čerpadlem si všimla potrubí vedoucího do reaktoru, které doma nemají. Následně jsme se dozvěděli, že se skutečně jedná o místní modifikaci projektu, při kterém se zkoumá účinnost přidávání enzymů do substrátu. Tímto svým postřehem si vysloužila obdiv i mezi svými studijními kolegy a také spoustu dotazů. Po výkladu u reaktoru následovala prohlídka řídícího centra a motoru.

bioplynová stanice v ZD Krásná Hora nad Vltavou - motor
Ani velký hluk neodradil zvídavé studenty od prohlídky motoru.

Při ukončení prohlídky bioplynové stanice padl ještě jeden dotaz, který nás dost překvapil, a to: „Půjdeme si tu ještě něco prohlédnout?“ Cestou jsme totiž míjeli garáže s množstvím zemědělských strojů, a tak bylo jasné, co by pánové ještě rádi viděli. Ten smutek, který se objevil v jejich tvářích, když jsem řekla, že dnes již opravdu končíme, byl nelíčený a veliký. To mě přivedlo na myšlenku, že pro příště musíme do programu zařadit aspoň krátký blok zaměřený na mechanizaci. Pánové se tedy ještě při cestě zpátky k autobusu aspoň na chvilku zdrželi prohlídkou zaparkovaných strojů a udělali několik fotografií. Pak už jsme se rozloučili a popřáli šťastnou cestu.

Galerie fotografií z celého semináře

Děkujeme pracovníkům Farmy Kozák s. r. o., Odchovny plemenných býků Cunkov s. r. o. a ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s. za spolupráci, která umožnila úspěšné uspořádání semináře, za vřelé uvítání a opravdu důstojnou reprezentaci českého chovatelství a zemědělského podnikání. Věříme, že si studenti z KHK odvezli z návštěvy České republiky spoustu poznatků, které budou moci využít v dalším studiu i praxi.


Autor: Anna Marcinková, Ota Beran
© 2010

Datum zveřejnění: 2. 4. 2010


Zpět na domovskou stránku
TOPlist