Zpět na domovskou stránku

Putování po Francii
aneb cesta na Sommet de l´Elevage - díl 3.

krávy plemene charolaise na pastvině
Charolaiské krávy na pastvině

A jsem tu zpět se zápisníčkem z cest. Konečně jsem se dostala ke zpracování třetího dne odborného zájezdu do Francie. Den třetí byl ve znamení návštěv farem, a to dvou s plemenem charolaise a jedné s plemenem limousine. Farmy, které jsme projeli se zabývaly chovem na různé úrovni - od produkce zástavového skotu a jatečných zvířat až ke špičkové plemenařině prezentované účastí zvířat na výstavách a produkcí plemenných býků.

Chov "Earl du Sauget" - charolaise

Prvním chovem, který jsme ten den navštívili byla farma pana Hervého Guillaumina v St Marcel en Murat. Jeho stádo čítá 130 krav plemene charolaise a farma hospodaří na více než 190 hektarech (ha), z čehož převážnou většinu tvoří pastviny (170 ha) a na zbytku pěstuje obiloviny (pšenici a tritikale). Farmář vlastní pouze budovy, veškerou půdu má v nájmu, který činí asi 100-120 eur za hektar a rok.

zvířata se nedala návštěvou nijak rušit
Zvířata se nedala návštěvou nijak rušit.

Na této farmě hospodaří syn s otcem, který je již v důchodu. Do roku 2005, kdy zde hospodařil ještě otec, se v chovu provedlo asi 30 inseminací ročně. Když syn chov v roce 2005 převzal, začal v podstatě s plošným využíváním inseminací. Od začátku února do poloviny dubna provádí inseminace na základě přirozených projevů říje (říjící plemenice vyhledávají vasektomovaní býci). Tímto způsobem je zapuštěno asi 75 % plemenic (a ročně se tak narodí 100 telat po inseminaci). Teprve pak jsou zbylé krávy puštěny na pastvu s býkem a ten se postará o další březosti. Je zajímavé, že chov, který nemá zvířata zapsaná v plemenné knize a jehož hlavní činností je produkce zástavových zvířat, využívá inseminaci prověřenými býky v takovém rozsahu. Chovatel to vysvětloval tím, že pro úspěšnost chovu přece potřebuje co nejvíc informací o býcích, které chce využít k produkci jalovic pro obměnu stáda a kvalitních telat na zástav.

Každoročně se obnovuje asi 30 % stáda nejlepšími jalovicemi po inseminačních býcích. Vyřazené krávy jsou dokrmeny a prodány na jatka - je zajímavé, že za dokrmenou osmiletou krávu dostane chovatel na jatkách vyšší cenu (až 4 eura za kg JOT) než za mladé zvíře (za ta platí jatka 3-3,50 eura za kg JOT). Jalovice z přirozené plemenitby a negativně vyselektované po inseminačních býcích jsou, stejně jako většina býčků, určeny pro jatka. Ačkoliv k výkrmu na farmě je určeno jen menší množství zvířat. Většinu býčků prodává chovatel jako zástav v cca 8 měsících věku.

obrázky z chovu "Earl du Sauget"

Chov "GAEC Blanchet" - charolaise
jeden z chovatelů představuje vybrané býčky
Jeden z chovatelů představuje vybrané býčky

Druhá "šarolská" farma, kterou jsme ten den navštívili, patřila družstvu tvořenému 4 chovateli. O 160 "šarolských" krav a 100 bahnic texel se starají 4 zaměstnanci. Chovatelé hospodaří na 309 hektarech, složených z bezmála 250 ha trvalých travních porostů (100 ha pastvin) a 64 ha obilnin (17 ha kukuřice na siláž).

býci plemene charolaise ve stáji
Býci plemene charolaise ve stáji

Chov GAEC Blanchet své aktivity zaměřuje trošku jiným směrem než předchozí farma. Nejenže má zvířata zapsána v plemenné knize, ale také je zapojen do kontroly užitkovosti a provádí vlastní výkrmové zkoušky. I v tomto chovu je převážně využívaná inseminace prověřenými býky (50 % plemenic je inseminováno elitními býky s vynikajícími plemennými hodnotami). I zde inseminují podle přirozených projevů říje, a to od prvního února do poloviny března. Zvířata nezabřezlá jsou od poloviny března do června na pastvině v péči plemenného býka.

Každoroční obnova stáda se i v tomto chovu pohybuje na úrovni 30 %, takže cca 50 krav ročně je dokrmeno a prodáno na jatka (cca 490 kg JOT). Zhruba 10 negativně selektovaných jalovic je vykrmeno do věku 26-28 měsíců (415 kg JOT) a dalších 5 je krmeno do tří let (470 kg JOT). Asi třetina býčků je prodávána jako zástav v 8-10 měsících (400 kg), ale většina býčků je vykrmována do věku 15-16 měsíců (440 kg JOT).

V průběhu prohlídky stáje začalo pršet (no, liják nebo průtrž mračen to asi vystihuje lépe), takže nejen fotografie ve stáji se mi moc nedařily, ale na cestu za zvířaty na pastvinu jsme mohli skutečně akorát zapomenout. Měli jsme co dělat doběhnout k autobusu, který najel až ke stáji, aniž bychom promokli na kost.

obrázky z chovu "GAEC Blanchet"

Chov "GAEC du Peu" - limousine
plemenice limousine s plemenným býkem na pastvině
Plemenice limousine s plemenným býkem na pastvině

A do třetice nás v tento nabitý den čekal chov s plemenem limousine. Rodina Battutových chová nejen 150 krav plemene limousine, ale také 80 krav plemene charolaise, které tu zůstaly po nákupu farmy. Celkem se na 200 hektarech pase v průměru 600 zvířat, na 30 ha jsou pěstovány obilniny a na 50 ha kukuřice. Práci na farmě zastávají 4 lidé.

čeští chovatelé a francouzští býci plemene limousine
Čeští chovatelé a francouzští býci plemene limousine

I chov rodiny Battutových je zapsán v plemenné knize a také v "Bovin Croissance", kde jsou registrováni chovatelé čistokrevných zvířat provádějících kontrolu užitkovosti - hodnocení snadnosti telení a vlastních růstových schopností. V tomto chovu je smluvně prováděn testační program potomstva na mateřské vlastnosti a smluvní připařovací program (produkce plemenného materiálu). Každoročně prodává asi 30 plemenných jalovic a několik plemenných býčků. Ostatní býčci jsou vykrmováni na farmě, zástavová zvířata neprodávají.

I v tomto chovu se většinou inseminuje (70 % prověřenými býky s důrazem na maternální efekt a masnou produkci) na přirozené projevy říje - úspěšnost po 1. inseminaci je asi 80 %. V přirozené plemenitbě působí býci ze stanice býků Lanaud.

Zajímavostí tohoto chovu je dlouhověkost krav, která v průměru dosahuje 13 let (ale jsou zde i 20leté krávy).

obrázky z chovu "GAEC du Peu"

A pak jsme se plni dojmů, s nepřeberným množstvím informací a naditými fotoaparáty vydali zpět k hotelu. Před sebou jsme měli poslední nocleh, a pak dalekou cestu k domovu, při které jsme ještě museli stihnout navštívit testační stanici v Lempdes a chov plemene Blonde d´Aquitaine... ale o tom zase někdy příště.


Autor: Anna Marcinková
© 2010

Datum zveřejnění: 25. 1. 2010


Zpět na domovskou stránku
TOPlist