Zpět na domovskou stránku

Putování po Francii
aneb cesta na Sommet de l´Elevage - díl 2.

Na druhý den našeho odborného zájezdu byla naplánována návštěva největší francouzské výstavy masného skotu - Sommet de l´Elevage. Na výstavišti v Clermont-Ferrand / Couron byla pro 75 tisíc odborných návštěvníků (více než 2000 jich přijelo ze zahraničí) připravena prezentace cca 1 150 vystavovatelů. Krátké nahlédnutí vám nabízím v následujících řádcích a připojené fotogalerii.

Návštěvníci výstavy Sommet de l´Elevage měli možnost spatřit více než 1 800 zvířat (22 plemen skotu, 26 plemen ovcí, 16 plemen koní...) a vše co se jejich chovu a zemědělství vůbec dotýká. Projít tohle všechno za jeden den je nemožné, takže nezbylo nic jiného než si vybírat...

Jelikož naším hlavním cílem byl masný skot, tak se můj zájem a objektiv směřoval právě tímto směrem. Populace jednotlivých plemen skotu jsou rozdílně veliké - pár dat tu naleznete... a více informací o jednotlivých plemenech budu přidávat tak, jak se mi je podaří zpracovávat.

Ve znamení plemene salers
kráva plemene salers
Impozantní kráva plemene salers.

Letošní ročník výstavy byl věnován plemeni salers, a tak se tu u příležitosti národní výstavy tohoto plemene sešlo více než 500 soutěžících zvířat.

zádě býků plemene salers
Pěkně utvářené zádě býků plemene salers.

Ve Francii je salers s 205 tisíci kravami 4. nejčetnějším masným plemenem skotu (cca 7 % je zapsáno v PK). K produkci masa je využíváno 95 procent krav (asi pětina z celkového počtu je v KUMP) a 5 procent krav můžeme najít v dojírnách (necelé 1 % z celkového počtu je zapojeno do KU) a jejich mléko je využíváno k výrobě výborných sýrů.

V České republice je toto plemeno chováno pouze v několika málo stádech. Jak je psáno ve Výroční zprávě plemenných knih Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS) za rok 2008, tak bylo v plemenné knize (PK) k 31. 12. 2008 registrováno 8 řádných členů, kteří chovají toto plemeno (v PK bylo zapsáno 21 jalovic a 98 krav).
(jakmile zpracuji další informace, objeví se zde odkaz na článek, kde se o tomto plemeni dozvíte více)

obrázky plemene salers z výstavy


Plemeno charolaise
ukázkové zádě býků plemene charolaise
Ukázkové zádě býků plemene charolaise
mladí býci plemene charolaise ve výstavním kruhu
Mladí býci plemene charolaise ve výstavním kruhu.

Plemeno charolaise se ve Francii těší veliké oblibě, což dokazuje i velikost jeho populace, která čítá 1 850 000 krav, z nichž je více než 11 procent zapojeno do KUMP. Skot plemene charolaise je chováno u více než 64 000 chovatelů. (V poslední den odborného zájezdu jsme se dostali i na inseminační stanici, kde nám bylo předvedeno několik "šarolských" býků... ale o tom někdy příště)

I v České republice patří toto plemeno k nejčetnějším - ve více než 100 chovech registrovaných v PK je chováno přes 5,5 tisíce zapsaných plemenic (celkem bylo v ČR v roce 2007 chováno téměř 6 tisíc "šarolských" krav). A s býčky tohoto plemene se na českých odchovnách plemenných býků setkáváme nejčastěji.
(jakmile zpracuji další informace, objeví se zde odkaz na článek, kde se o tomto plemeni dozvíte více)

obrázky plemene charolaise z výstavy


Plemeno gasconne
odpočívající jalovice plemene gasconne
Pohoda v kotci jalovic plemene gasconne
odpočívající gaskoňci
Odpočívající "gaskoňci".

Plemeno gasconne je známé svou mimořádnou schopností snášet jak rozmanité klimatické podmínky, tak různou kvalitu a dostupnost krmiv aniž by se to výrazně podepsalo na produkci. Ve Francii je chováno přes 20 tisíc krav tohoto odolného plemene.

V ČR bylo v roce 2007 chováno něco málo přes 300 krav. Ke konci roku 2008 bylo registrováno 11 chovatelů "gaskoněk" (majících 164 krav a 109 jalovic zapsaných v PK).
(jakmile zpracuji další informace, objeví se zde odkaz na článek, kde se o tomto plemeni dozvíte více)

obrázky plemene gasconne z výstavy


Plemeno blonde d´Aquitaine
kráva plemene blonde d´Aquitaine s teletem
Kráva plemene blonde d´Aquitaine s teletem
velmi pěkně vykreslená záď býka plemene blonde d´Aquitaine
Velmi pěkná záď býka plemene blonde d´Aquitaine.

Plemeno blonde d´Aquitaine (plavé akvitánské) je dalším mimořádně oblíbeným masným plemenem skotu, které se ze země svého původu rozšířilo do mnoha zemí světa. Krav tohoto velkého tělesného rámce chovají ve Francii téměř půl milionu, z toho 80 tisíc jich je v KUMP a více než 30 tisíc jich je zapsáno v PK.

V Česku bylo v roce 2007 evidováno přes 700 "blonďáckých" krav. Ke konci roku 2008 jich bylo v PK registrováno 460 u 20 chovatelů.
(jakmile zpracuji další informace, objeví se zde odkaz na článek, kde se o tomto plemeni dozvíte více)

obrázky plemene blonde d´Aquitaine z výstavy


Plemeno parthenaise
krávy plemene parthenaise
krávy plemene parthenaise

Plemeno parthenaise se v České republice (zatím) nevyskytuje. Mě zaujalo nejen nádhernou pšeničnou barvou, ale zejména výrazným osvalením a jemnou kostrou. Až později jsem se dozvěděla, že toto plemeno zažívá doslova "boom" pokud se velikosti jeho populace týče. Díky velmi vysoké jatečné výtěžnosti (podíl svalovina:kost je 80 %) vzrostl počet krav v posledních dvaceti letech na pětinásobek, takže v současnosti je ve Francii chováno asi 35 tisíc krav (a zhruba třetina z nich je zapsána v PK).

Býci tohoto plemene jsou v mnoha zemích používáni v užitkovém křížení s dojnými plemeny skotu.

Další informace o plemeni parthenaise se můžete dočíst v připojeném článku nebo na oficiálních stránkách (v angličtině a francouzštině).


Plemeno aubrac
krávy plemene aubrac
Krávy plemene aubrac
býci plemene aubrac
Býci plemene aubrac

Plemeno aubrac má díky svým produkčním ukazatelům a funkčním vlastnostem ve Francii poměrně početnou populaci a postupně si nalézá cestu i do dalších zemí (a to včetně České republiky). V současnosti je ve Francii chováno přibližně 144 tisíc krav, z toho je 42 tisíc zařazeno do KUMP a 35 tisíc zapsaných v PK.

Selekční program tohoto plemene je založen na výběru zvířat s vyrovnaným poměrem mezi produkčními ukazateli, jako jsou například růst a utváření těla, a mateřskými vlastnostmi, což je například plodnost, snadnost telení a mléčnost.
(jakmile zpracuji další informace, objeví se zde odkaz na článek, kde se o tomto plemeni dozvíte více)


Plemeno limousine
krávy plemene limousine
Krávy plemene limousine
jalovice plemene limousine čekající na vstup do soutěžního kruhu
Limousinská jalovice čekající na vstup do soutěžního kruhu.

Plemeno limousine není třeba českým chovatelům představovat - je pátým nejpočetnějším plemenem v ČR - v roce 2007 bylo v ČR chováno téměř 1 900 krav. Ke konci roku 2008 bylo v PK zapsáno téměř 700 krav u 33 chovatelů. O býky je zájem jak v čistokrevné plemenitbě, tak v užitkovém křížení.

Ve Francii je chováno více než 1 milión krav plemene limousine, z toho jich je asi 153 tisíc zapojeno do KUMP. Z celkového počtu telat je každoročně vybíráno 700 nejlepších býčků, aby absolvovalo šestiměsíční test před výběrem do plemenitby.

Na výstavě Sommet de l´Elevage jsme (i díky početné skupině chovatelů tohoto plemene) měli možnost vidět mnoho krásných zvířat i část soutěžního klání. Nezbývalo nám než obdivovat, zejména velký rámec a harmonie předváděných jalovic přiváděla některé z účastníků našeho zájezdu k úžasu (jednoho takového můžete najít zde).
(jakmile zpracuji další informace, objeví se zde odkaz na článek, kde se o tomto plemeni dozvíte více)

obrázky plemene limousine z výstavy


Plemeno bazadaise
býci plemene bazadaise
Býci plemene bazadaise
krávy plemene bazadaise
Krávy plemene bazadaise

Plemeno bazadaise je jedno z původních francouzských plemen skotu, která byla v minulosti využívána i k tahu. V současnosti je toto plemeno využíváno pouze k produkci kvalitního hovězího masa.

Díky výborným jatečným vlastnostem i chovatelským charakteristikám je toto plemeno oblíbené nejenom ve Francii - v užitkovém křížení jsou býci využíváni například ve Španělsku, Švýcarsku, Belgii, Chille, Austrálii a dalších zemích.

V říjnu 2009 bylo 5 jalovic tohoto plemene vyvezeno z Francie i do České republiky.

Další informace o plemeni bazadaise se můžete dočíst v připojeném článku nebo na oficiálních francouzských stránkách


Plemeno ferrandaise
plemeno ferrandaise
Plemeno ferrandaise
plemeno ferrandaise
Plemeno ferrandaise

Plemeno ferrandaise je v Auvergne původním plemenem skotu. V současnosti je ve 208 chovech asi 1 400 krav. K produkci inseminačních dávek a v přirozené plemenitbě je využíváno 32 býků.

Plemeno ferrandaise může být považováno za kombinované plemeno. Krávy se vyznačují výbornou plodností a dlouhověkostí a díky tomu může chovatel získat více telat pro produkci vysoce kvalitního masa. Stějně tak dokáží krávy dojit výborné mléko, které je používané k výrobě vyhlášených sýrů: St Nectaire, Fourme de Rochefort, Bleu de Laqueuille a dalších.
(jakmile zpracuji další informace, objeví se zde odkaz na článek, kde se o tomto plemeni dozvíte více)


Ukázka kříženců masných plemen
užitkové křížení - charolaise x aubrac
K vidění byli i kříženci masných plemen
užitkové křížení - charolaise x aubrac
Ukázka kříženců charolaise x aubrac

Na výstavě Sommet de l´Elevage bylo možné vidět i několik kříženců masných plemen. V pozici otce bývá velmi často používáno plemeno charolaise, a to zejména kvůli vysoké růstové schopnosti v intenzivním výkrmu.

Na výstavišti jsme měli možnost prohlédnout si například potomky po matkách plemen salers a aubrac. Tato plemena jsou v mateřské pozici používána kvůli velmi dobré mléčnosti. Díky tomu získává potomek výborné startovní podmínky pro intenzivní růst a chovatel dosahuje při jejich výkrmu velmi dobrých výsledků... a následně i patřičného ohodnocení jatečných těl. (V následujících článcích, které budou věnovány návštěvám několika farem se dozvíte trochu více o zpeněžení masa ve francouzských podmínkách.)


Ostatní plemena skotu na výstavě
plemeno belgické modrobílé
Plemeno belgické modrobílé
plemeno normande
Plemeno normande

Na výstavě Sommet de l´Elevage jsme se mohli setkat nejenom s francouzskými masnými plemeny skotu. Objevili jsme zde i zástupce plemene belgické modrobílé, které je výborným otcovským plemenem pro produkci jatečných zvířat.

Z plemen, která jsou využívána převážně k produkci mléka jsme mohli obdivovat neobvykle zbarvené francouzské plemeno normande, oblíbené plemeno montbéliarde nebo "francouzské strakaté", německé simentály nebo švýcarské braunswisse... či tradiční "světové" dojné plemeno - černostrakatého holštýna.

obrázky ostatních plemen skotu


Závěrečný program
závěrečný program
Přípravy na závěrečný program

Na závěr celodenního programu byla připravena velmi pěkná prezentace vybraných francouzských masných plemen skotu. A jelikož byla česká výpraba nejpočetnější na této akci, tak byla druhá prezentace věnována chovu masného skotu v České republice. (Řekla bych, že jsem nebyla jediná, kdo si po celodenním procházení výstaviště rád na chvíli sednul do teď již poloprázdného hlediště.) Slavnostní raut, který následoval po prezentacích přímo v prostorách předvadiště, byl originálním a důstojným zakončením celé akce.

Stejně tak se domnívám, že jsem nebyla jediná, kdo již po několika krocích po výstavišti zapomněl na tu dlouhatánskou cestu autobusem, kdy už po několika hodinách člověk nevěděl, jak si vlastně sednout... ;o)

ostatní obrázky z výstavy

Těším se, že si nenecháte ujít další díl "Putování po Francii", který bude věnovaný třetímu dni našeho odborného zájezdu, tedy návštěvám farem charolaise a limousine.


Autor: Anna Marcinková
copyright

Datum zveřejnění: 2. 11. 2009


Zpět na domovskou stránku
TOPlist
od 9. 11. 2009